Day: September 12, 2019

6 data science books

แนะนำหนังสือ 6 เล่มสำหรับเริ่มหัดทำ Data Science

แนะนำหนังสือสำหรับ Data Science แบบเป็นเล่ม ๆ เหมาะกับคนที่มาจากสายการศึกษา น่าจะชอบอ่านเป็นหนังสือ หรือตำรากันมากกว่าครับ ใครอยากเริ่มต้นก็อ่านได้เลย

อ่านบทความ »