Category: Artificial Intelligence

data scientist career guide

คู่มือเปลี่ยนอาชีพ: Data Scientist คือใคร ต้องเรียนพื้นฐานอะไรบ้าง

เราจะมารู้จักกับอาชีพ Data Scientist ผู้อยู่เบื้องหลัง Machine Learning และระบบ AI สกิลที่ต้องเรียนรู้สำหรับอาชีพนี้ แนะนำคอร์สสำหรับมือใหม่

อ่านบทความ »