Category: Data Analysis

cloud computing data science guide

Cloud Computing มีประเภทอะไรบ้าง บริการด้าน Data ที่คุณต้องรู้

มารู้จักกับเทคโนโลยี Cloud Computing กัน ว่าจริงๆแล้วคืออะไร นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง อ่านจบแล้วคุณจะเข้าใจ และนำไปต่อยอดได้

อ่านบทความ »
data wrangling quality example 2

Data Wrangling คืออะไร? วิธีเช็คคุณภาพข้อมูล + ตัวอย่างการทำความสะอาดข้อมูล

Data Wrangling เรียกได้ว่าเป็นส่วนใช้เวลานานของงานด้าน Data Science แต่เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะได้ข้อมูลคุณภาพ (Data Quality) ในการนำไปใช้งาน

อ่านบทความ »
data analyst career guide

คู่มือเปลี่ยนอาชีพ: Data Analyst คือใคร ต้องเรียนพื้นฐานอะไรบ้าง

อาชีพ Data Analyst หรือ “นักวิเคราะห์ข้อมูล” เป็นอาชีพที่โฟกัสในการช่วยธุรกิจค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล หรือ Insight มาดูกันว่าถ้าอยากทำอาชีพนี้ ต้องเรียนอะไร

อ่านบทความ »
data analyst da100 powerbi guide

ฮาวทูสอบ DA-100: Data Analysis & PowerBI จาก Microsoft ใน 1 อาทิตย์

DA-100: Data Analyst Associate Certificate คือ Certificate ที่วัดความเข้าใจพื้นฐานของการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล ที่จะวัดตั้งแต่การสร้าง Data Model การเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ และการย่อยข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสร้าง Business Values ด้วย Business Analytics Tool ของ Microsoft ที่ชื่อว่า Power BI ค่ะ

อ่านบทความ »