แจกฟรี: หนังสือ Python for Data Science สอนพื้นฐานครบ!

สอน Data Science ใน Python แบบครบสมบูรณ์ชเลยครับ เล่มเดียวก็ครอบคลุมพื้นฐานที่จำเป็นตั้งแต่การ Clean ข้อมูล ไปถึงการสร้างโมเดล Machine Learning