Tag: การสื่อสาร

communication data science

“การสื่อสาร” อีกสกิลที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการทำงาน

“การสื่อสาร” เป็นส่วนสำคัญของทุกงาน ไม่ว่าจะเป็น Consultant หรือ Data Science หลายคนเข้าใจว่าต้องใช้ประสบการณ์ถึงจะสามารถสื่อสารได้ดี

อ่านบทความ »

คอร์ส Road to Data Engineer รุ่นสุดท้ายในปี 2020

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds