Tag: ชุดข้อมูลฟรี

free download datasets data science

5 แหล่งแจก Dataset ฟรี คุณภาพดี สำหรับทำโปรเจค Data Science / Machine Learning

รวบรวม 5 แหล่งแจก Dataset ดี ๆ ฟรี ๆ มาให้เพื่อน ๆ นำไปใช้งานกันครับ ซึ่งรวบรวมมาจากที่ใช้เรียน ใช้สอน และจาก Podcast ที่ฟังยามว่าง ทุกอันนี่ทดสอบคุณภาพโดยแอดเองมาเรียบร้อยแล้ว

อ่านบทความ »