Tag: Healthcare

bigdata healthcare

Big Data ในวงการ Healthcare: Fitbit กับการเปลี่ยนแปลงในวงการสุขภาพ

สำหรับคนที่รักสุขภาพ รักการออกกำลังกาย น่าจะเคยได้ยินถึงสายรัดข้อมูลที่จะวัดทุกการกระทำของเราในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การเดิน การนอน และเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ก็ยังสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้อีกด้วย ซึ่งปกติสายพวกนี้ก็บอกเวลาด้วย ทำให้เราสามารถใส่แทนนาฬิกาได้เลย

อ่านบทความ »