Tag: Statistics

data scientist career guide

คู่มือเปลี่ยนอาชีพ: Data Scientist คือใคร ต้องเรียนพื้นฐานอะไรบ้าง

เราจะมารู้จักกับอาชีพ Data Scientist ผู้อยู่เบื้องหลัง Machine Learning และระบบ AI สกิลที่ต้องเรียนรู้สำหรับอาชีพนี้ แนะนำคอร์สสำหรับมือใหม่

อ่านบทความ »
free book intro to stats r

แจกฟรี: หนังสือ Introduction to Statistical Learning with Applications in R

ทุกคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเราได้เงินเดือนต่างกัน จากตัวอย่างของผู้ชายในแอทแลนทิก ประเทศอเมริกา ปัจจัยที่ทำให้ทุกคนได้เงินเดือนต่างกันประกอบไปด้วย อายุ, ปีที่ทำงาน และ ระดับการศึกษา

อ่านบทความ »