Tag: Transform

etl vs elt data warehouse

ETL vs ELT ต่างกันอย่างไร? ทำไม Data Warehouse สมัยใหม่นิยมใช้ ELT

ETL และ ELT เป็นกระบวนการในการนำข้อมูลจากหลายแหล่ง มารวมกัน แปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับปลายทางที่เราต้องการเก็ยข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อ แตกต่างกันที่ลำดับการจัดการ

อ่านบทความ »