สรุป 3 ขั้นตอนสู่งาน Data Science

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว แอดอยู่ในจุดที่สนใจด้าน Data Science แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี จนมาตอนนี้แอดได้เริ่มงานในตำแหน่ง Data Scientist ที่ออสเตรเลีย