Big Data คืออะไร? เข้าใจง่าย ๆ ใน 2 นาที

Big Data คือ การที่เรามีข้อมูลในขนาดใหญ่, ปริมาณมาก และ ความซับซ้อนสูง มาอยู่รวมกัน ในบทความนี้จะแนะนำ Big Data รวมถึงเคสการใช้งานจริง