คู่มือเปลี่ยนอาชีพ: Data Engineer คือใคร ต้องเรียนพื้นฐานอะไรบ้าง

วันนี้จะมาเล่าถึงสายอาชีพ Data Engineer ที่ทุกบริษัทด้าน Data ต้องมี แต่คนไม่ค่อยรู้จักกัน พวกเขาเป็นเบื้องหลังของระบบ Data Platform ที่ทุกองค์กรต้องใช้