คนชอบเข้าใจผิดว่า ถ้าอยากเป็น Data Scientist ต้องเก่ง 3 สิ่งนี้!?

คนมักเข้าใจว่า การจะเป็น Data Scientist ต้องเก่งทั้ง Hacking (การเขียนโปรแกรม), Maths & Statistics (คณิตศาสตร์), และ Substantive (ด้านธุรกิจ)