สัมภาษณ์แอดบอยด์ Data Scientist ที่ SCB เจ้าของเพจ BigData RPG

วันนี้มาคุยกับแอดบอยด์ Data Scientist ที่ SCB ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP (Natural Language Processing) และเป็นแอดมินเพจ BigData RPG ที่สอน Data Science ให้เข้าใจง่าย