ฮาวทูสอบ AWS Cloud Practitioner ใน 10 วัน

สอบ AWS Certified Cloud Practitioner ยังไงภายใน 10 วัน Certificate ที่วัดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบริการต่างๆด้านไอทีในแพลตฟอร์ม AWS Cloud