7 เทคโนโลยีที่ Data Engineer ต้องรู้จัก พร้อมแนะนำแหล่งเรียน

มารู้จักกับ 7 เทคโนโลยีที่ Data Engineer ต้องรู้จัก อ่านจบแล้วคุณจะสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับงานได้ดีขึ้น และถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีไหน ก็มีแนะนำแหล่งเรียนต่อให้ตอนท้ายบทความ