Author: bggourmet

data analyst interview

อาชีพนี้ทำอะไร: คุยกับเกิ้ล นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) จาก Sertis

สายงาน Data Analyst เหมาะกับคนที่สนใจทำงานด้าน Data เน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูล ควบคู่ไปกับความเข้าใจธุรกิจ เพื่อหา Insights ที่สำคัญเพื่อช่วยให้องค์กรเติบโต

อ่านบทความ »