Author: jnjannyy

Marketing ที่สนใจเรื่อง Innovation ชอบการนำศาสตร์ต่างๆมาผสมกันให้ลงตัว เกิดเป็นไอเดียใหม่ ที่ตอบโจทย์มากกว่าเคย :D